Anthostomella limitata

Nederlandse naam: Spiraalstelig schoorsteentje
NMV code: 0844050

blad 8a

blad 8b

E. Batten
6 januari 2006
Beste Mels,

Een opwindende vondst en veel dank voor de toezending van het materiaal van deze soort.

Hij staat wel in Ellis & Ellis (1997, fig 1973) onder de waardplant Carex! Ons geluk wil echter, dat Sheila, die altijd geïnteresseerd is geweest in pyrenomyceten, zelf een monografie over Anthostomella heeft geschreven (S.M. Francis; Anthostomella Sacc. (Part 1), Mycological Papers No. 139; 1975; waarschijnlijk in de Bibiliotheeek van de NMV.) en de soort voor je heeft gedetermineerd. De soort staat in haar monografie beschreven met tekeningen op pag. 26-29.

De soort is vrij zeldzaam is in Engeland en ze heeft hem zelf nooit gevonden. Bovendien is Urtica een nieuwe waardplant(!) voor deze soort.

Mogelijk is de soort ook nieuw voor Nederland: ik vind hem niet in de door Arnolds gepubliceerde lijsten. Al met al dus een belangrijke vondst/waarneming: twee vliegen in een klap!

Een bijzonder (maar niet specifiek) kenmerk van deze soort is een kleurloze "spleet/gleuf' in de sporewand vertonen. Die gleuf is net en met moeite zichtbaar bij 600 x vergroting en uiteraard veel duidelijker bij olie-immersie en 1000 x. Bovendien krijg ik de indruk, dat alleen de rijpere zwarte of donker bruine sporen de ''spleet" vertonen. Ik kon het niet nalaten er een tekening van te maken, waarvan een copie ingesloten.

Ed-

blad 8d