Arachnopeziza obtusipila

Nederlandse naam: Stompharig spinragschijfje
NMV soortcode: 0553040

blad 18a

blad 18b

blad 18c

E. Batten
16 oktober 2003

Beste Mels,

   In de eerste plaats hartelijk dank voor de tulpebollen, die vorige week arriveerden. Aangezien we in de tuin geen plaats voor ze konden vinden, hebben we ze aangeboden aan de "Village Council'', die ze enthousiast heeft geaccepteerd en ze bij de bushalte zal plaatsen. De bushalte is een van de twee ontmoetingsplaatsen in het dorp, en wij komen er vaak langs. We zullen je volgend jaar laten weten hoe ze hèt daar doen. Hartelijk dank!'

   Dan nu in de tweede plaats veel dank voor het zenden van de disco, in vochtig mos. Het materiaal arriveerde in een veel betere conditie dan de eerder droog verzonden vondsten. Ik was zelfs nog in staat een paar levende asci en "haren" te vinden en de sporen waren ook in fantastische conditie. Het materiaal was werkelijk in uitmuntende conditie en ik heb er ook met veel plezier tekeningen van gemaakt (tzt stuur ik daarvan een copietje).

   Je determinatie was volkomen juist. Het is inderdaad Arachnopeziza obtusipila Grelet. Het is een vrij zeldzaam ding. Het is het meest van den (Pinus) beschreven, maar er is ook een vondst op ontschorst eikenhout uit de omgeving van Toulon. In Engeland is het maar 11 x gevonden. Zelf heb ik twee collecties: een uit Engeland (Zuidkust) en een uit de waterleidingduinen van Oranjezon. Misschien is het een "semi-litorale" soort.

   Het is een mooi voorbeeld om aan te tonen, dat je het beste de levende sporen in de-asci kunt meten, omdat de sporen in dit geval na ontsnappen uit de asci septa ontwikkelen, uitgroeien tot onbegrensde lengten en ook nog gaan spruiten. Met de maten van sporen uit de rijpe ascus krijg je dan een acceptabelere spreiding van afmetingen.

   Tot mijn verbazing zag ik - werkend met de weinig geconcentreerde joodkali oplossing (IKI) - dat de "haren" aan de basis blauw verkleurden, hoogst ongewoon en voor mij volkomen nieuw.

   Blijk baar is het bij jullie wat vochtiger dan hier: het is bijna onmogelijk om iets op paddestoelen gebied te vinden. Eind volgende week gaan we naar een werkweek in Noord Norfolk: we hopen voor dien echter wel op wat (niet te weinig, niet teveel) nattigheid
 Heel veel dank voor het (in vochtig mos) toezenden van deze interessante soort met ongewone kenmerken.

   Met hartelijke groeten,

   Ed.