Bisporella scolochloae

Nederlandse naam: Rietschijfzwammetje
NMV soortcode: 0566050

blad 44a

blad 44b

E. Batten
28 maart 2000

Beste Mels,

     Dank voor het toezenden van materiaal van Bisporella scolochloae (de Not.) Spooner, een interessante disco, die ik zelf een maal op de Goudplaat heb gevonden en waarvan ik materiaal heb gedetermineerd voor Wim Kuys. De kleur past zo goed bij die van andere Bisporella soorten. Het bewijs, dat het een goede Bisporella is is de medulla van het excipulum, dat een Textura epidermoidea vertoont, dat alle soorten van dit geslacht hebben.

     Onderweg van Dirksland naar hier zijn de sporen verder uitgerijpt, zodat ik geen enkele moeite had met de 3 septa in de vrije sporen! Als ik me goed herinner was het materiaal van Wim ook op riet; Mijn materiaal kwam van Elymus, terwijl De Notaris het blijkbaar van Scolochloa (verwant aan Glyceria) beschreef.

    Tot "lering ende vermaak" sluit ik wat materiaal in van Ciboria rufofusca van Abies grandis-kegelschubben (in April). Zou ook op kegels van Picea-soorten voorkomen! Als je het materiaal niet wil houden kun je het in de prullebak gooien.

    Met onze hartelijke groeten,

    Ed Batten.