Botrysphaeria obtusa

Nederlandse naam: Takdruivenpitje
NMV soortcode: 0896040

blad 47a

blad 47b

E. Batten
4 september 2003

Beste Mels,

   Tot mijn grote teleurstelling kon ik op geen enkele manier hymeniaal weefsel van je toegestuurde Botryosphaeria verkrijgen. Vermoedelijk is dit te wijten aan de hitte/droogte tijdens het transport per post.

   Misschien is het bij zulke hoge buitentemperaturen beter het materiaal te drogen voor verzending. Het doet me ook denken aan een excursie naar Galicie in november 1997, toen het in de noordwesthoek van Spanje nog vrij warm en vochtig was en ik vrijwel al mijn collecties verloor door de onmogelijkheid ze snel te drogen....

   Dat neemt niet weg, dat ik buiten de zomerhitte het materiaal bij voorkeur vers in mos ontvang. Dat heeft nog altijd goed gewerkt bij het verzenden van Nederland naar Engeland, en werkt ook uitstekend als vrienden hier in Engeland materiaal opsturen voor controle/identificatie.

   Het is overigens een ellendige zomer wat de tuin en disco's betreft. We hebben hier nog steeds geen regen van betekenis gehad (totale neerslag in augustus was 4,9 mmm!!). Om onze heesters in leven te houden moeten we ze elke avong begieten. Het gras is totaal verschroeid. Een week geleden - na 2 mm regen in 3 dagen - was ik nog in staat een goede collectie op pijpestrootje te verzamelen, maar ander materiaal zoals Calycellina punctata en Lachnum dumorum, die er macroscopisch goed uitzagen, bleken bij microscopie totaal gedesintegreed .......

   Voor dit weekend is regen voorspeld, laten we hopen dat ze dit maal gelijk hebben!

   Met hartelijke groeten van ons beiden - en de beste wensen voor .............. regen!!!!!

   Ed.
E. Batten
8 februari 2006

Beste Mels,

   Sheila heeft je pyrenomyceet beken. Ze is het met je eens, dat het materiaal pst bij de beschrijving van Botrysphaeria obtusa (Schwein.) Schoem.

   Ze zag in een van de vruchtlichamen ook het imperfecte (conidia) stadium: Sphaeropsis met grote, hyaliene aseptate sporen, die uiteindelijk bruin worden en dan een septum vertonen. Deze eencellige sporen lagen op het substraat en dus buiten het conidiale vruchtlichaam op het weefsel van de gastplant.

   Ik heb het materiaal im mijn herbarium opgenomen.

   Jammer van al die vorst, die ook hier het vinden van discos geweldig beperkt. Vannacht hadden we gelukkig 5 mm regen na slechts 10 mm in januari!!

   Wat meer vochtigheid is erg welkom, want we hopen op goede vangsten in de komende maanden!

   Ik heb er nog over nagedacht om naar de jaarvergadering te komen, maar Utrecht en de Uithof maken de locatie wat te gecompliceerd. Misschien een volgende keer?

   Met onze beste wensen en hartelijke groeten, mede namens Sheila,

   Ed.